בקשת זכאות לחונכות

חניכים וחניכות - ממוצע חודשי

בצוותא מקבל פניות מהרשויות המקומיות, מהורים, מבתי הספר על יסודיים ומישיבות בצירוף טופס הפניה מפורט. כל פניה נידונת לגופה בוועדת היגוי פנימית משותפת עם הקב"ס, בוועדה ישתתפו במידת הצורך גם עו"ס ובמידת הצורך מזמנת הוועדה את נציג המוסד החינוכי בו לומד הנער וכן את הורי הנער. היכרות ראשונית ומיפוי הצרכים של הנער – פתיחת תיק אישי (פנימי) מבוקר לכל נער, הכולל את טופס הפניה ואת הציון בוועדת ההיגוי. בנוסף הרכז ייפגש עם מנהל המוסד כדי לקבל רקע והערכה, ראשונית על מצבו הלימודי החברתי וההתנהגותי, ובמידת הצורך  ארגון "בצוותא" יפנה את החניך לאבחון לקבלת אינדיקציה מפורטת על מצבו של החניך, כדי להתאים חונך מתאים לחניך בהתאם לצרכי הנער, תיק זה יעודכן מידי פעם.

תהליך הפנייה

לאחר מילוי הטפסים (הנמצאים בתחתית העמוד) והשבתם ל'בצווותא', אם החניך ימצא מתאים לתהליך הליווי של בצוותא – תיקבע לחניך וצוות המוסד פגישה עם הרכז המקומי. המפגש ייערכו בסניפי "בצוותא" או במסגרת שנקבעה לכך מראש .

סודיות

ארגון "בצוותא" מתחייב לשמור בידיו את פרטי הפונים אליו, כל המידע הנמסר לארגון נשאר חסוי, ואינו מועבר לשום גורם מחוץ ל'בצוותא'.

בשאלות נוספות ניתן לפנות למוקד בטל: 072-2224422   

חשוב  להתקשר למס' 072-2224422 על מנת לוודא שהתקבל ההפנייה.

עכשיו הוא עוד קרוב

במקום לחכות שהוא יתרחק, תקרבו אותו כשהוא עדיין קרוב