ראש עירית ביתר עילית בסיור במשרדי הארגון

13/02/2012 – כ שבט התשעב 

ראש עירית ביתר עילית הרב מאיר רובינשטיין הגיע מלווה במנהל אגף החינוך הרב ישראל תיק , וסגן ראש העיר ומחזיק תיק נוער הרב יעקב וינגרטן לסיור מיוחד במשרדי ארגון בצווותא בבני ברק , במטרה לעקוב מקורב על הפעילות הברוכה של הארגון הרב שמחה קרקובסקי חבר הנהלת הארגון נתן סקירה על מערך החונכים ועל פעילות הרבה של מניעת נשירה בישיבות באמצעות ארגון בצוותא