נשיאות הארגון

מרן האדמור

האדמו"ר מוזיניץ שליט"א

מרן שר התורה

רבי חיים קניבסקי שליט"א

מרן הגאון

רבי שמואל אליעזר שטרן שליט"א

הרב

הרב יהושע פינק שליט"א

הרב

הרב משה בלוי שליט"א

הנהלה מקצועית וחינוכית

הרב אהרון טוסיג

חבר הוועדה החינוכית ומרבני הארגון

הרב אריה גרליץ

חבר הוועדה החינוכית ומרבני הארגון

הרב שלמה שטרן

ראש ישיבת אורחות חיים לגיל נוער בחינוך מיוחד ומומחה לנוער נושר, חבר הוועדה החינוכית ומרבני הארגון

הרב יצחק נריה

חבר הוועדה החינוכית ומרבני הארגון

הרב משה בלוי

מלווה את פעילות אגף ההכשרה ומראשי ארגון תושיה , חבר הוועדה החינוכית

הרב מרדכי בארי

מנהל מערך הייעוץ בפרויקט בצוותא, ומנהל אגף קשב וריכוז במכון אחיה

הרב בצלאל פרידמן

מפקח חינוכי ומרצה בארגון

הרב חנוך ה. רייך

יועץ חינוכי בארגון ויועץ חינוכי במוסדות החינוך באלעד

הרב מיכאל לייבוביץ

רכז ומפקח ארצי

הרב ישראל אברהם

יועץ חינוכי בכיר, ומרצה בארגון

הנהלה תפעולית

הרב מאיר רוט

מנהל הארגון

הרב בצלאל פרידמן

פיקוח הדרכה והכוונת חונכים וחונכות

הרב יצחק לוגסי

אחראי חונכים וחונכות אזור גוש עציון ירושלים

שמואל וינברג

מנהל המשרד ואחראי הנהלת חשבונות

יוסי כהן

מלווה חונכים

משה כהנא

מזכיר משרד ראשי

צבימי ברנד

משרד רו"ח

מסגרות חינוכיות המשתתפות בפרויקט

מרכז ישיבות בני עקיבא | אהבת אהרן | אלכסנדר | אמרי חיים | ארחות חיים | באר ישראל | אור שרגא | בינת חיים | בית יצחק | בית מאיר | בית מנחם חב"ד | בעלזא | ברכת התורה | ברכת יוסף | ברסלב | אמרי אמת | פני מנחם | דארג | דבר אברהם | ויזניץ | אמרי חיים | דמשק אליעזר | חדות התורה | חוג חתם סופר | חזון נחום | חכמי לובלין | טשכנוב | טשרנוביל | לב התורה | לובלין | מאור ישראל | מחנובקא – לומדי תורה | מסילת ישרים | מקור ברוך | משך חכמה | משכן שמעון | נדבורנא | כנסת ישראל | סטריקוב \ עבודת ישראל קוזניץ | פאר ישראל אלעד | פונוביז | פנים מאירות | שיח יצחק | שערי חיים ותשובה | שערי תורה | תפארת התורה | תורה בציון | מנחת יצחק | דברי אמת | היכל אברהם | אלימלך | משכן התורה | מבוא התלמוד | תפארת יעקב | תפארת יהודה | אולפנה אמית שחר | אורות | גן שפה | ביה"ס לוין | גן לוין | גן נרקיס | חינוך עצמאי | חניכי הישיבות | אולפנא נוגה  | מאור לציון | חיי שרה | ביה"ס הראל | תורת הבית | בית יעקב | דרכי רחל | גן חובה | פאר השלום | בנות יעל | קוסוב ויזניץ  תל ציון  | תפארת החיים | נחלת יצחק | מקור חכמה | כה תאמר  | ברסלב  | בית אשר רמות  | פורת יוסף | שערי חכמה  | אהבת התורה  | פינסק קרלין  | אהבת משה ביתר  | רמת אשכול  | דרך החיים | פנים מאירות  | סאטמר