20/06/2012 – ל סיון התשעב

בשבוע החולף התקיים באולם שע"י בית הכנסת הגדול ערב מרתק לחונכים החשובים שע"י "ארגון בצוותא" פרויקט החונכים לבחורי הישיבות,ארגון אשר דואג לשלומם ולהצלחתם של מאות בחורים ונערים.

במסגרת קורס ההכשרה והדרכה לחונכים שע"י ארגון "בצוותא"
נערך הרצאה מרתקת בנושא" קביעת מטרות בלימוד עם החניך" 
בערב הוצג בפני החונכים חוברת ייחודית שיו"ל על ידי הארגון "בצוותא"
בשבוע החולף התקיים באולם שע"י בית הכנסת הגדול ערב מרתק לחונכים החשובים שע"י "ארגון בצוותא" פרויקט החונכים לבחורי הישיבות,ארגון אשר דואג לשלומם ולהצלחתם של מאות בחורים ונערים.פתח את הערב איש החסד ורב הפעלים הרב שמחה קרקובסקי שליט"א חבר הנהלת הארגון ומהוגי הרעיון של פרויקט החונכים,  אשר העלה כמה נקודות חשובות בעני ןחשוב זה ודיבר על כך שחונך צריך לדעת שהוא גם כן כל הזמן מקבל,וחונך שניגש בצורה כזאת לחונכות הגישה שלו היא בצורה אחרת,הגישה שלו בצורה יותר נכונה,הוא לא מטפל שיושב עם מטופל, הוא לא חונך שיושב עם איזה בחור מסכן, ואכן כשניגשים בצורה הזאת הדימוי העצמי של החניך בנויה  בצורה טובה יותר, ובצורה כזאת  החניך יכול יותר להתקדם בחיים, ארגון בצוותא דואג לשלומם ולקידומם של נערים יקרים שמגיעים מבתים יקרים  ובאיזה שהוא מקום בחיים פספסו קטע מהחיים, או שהקב"ה לא חנן אותם בחוננות יתירה, הרב קרקובסקי סיים את דבריו ואמר כשעוזרים לשני בצורה של מקבל הקב"ה אב הרחמים ישלח לנו שפע ברכה והצלחה ובנים שיאירו את עם ישראל.
בהמשך הערב שמעו החונכים הרצאה מרתקת מאיש החינוך הרב מנחם דויטש הי"ו, שדיבר בנושא "קביעת מטרות של החונך בעבודה עם  החניך",הרב דויטש דיבר על כך שישנם המון דילמות בחיים האםניסנו לפעמים לחשוב מה עומד מתחת כל דבר, האם הבנו נכון מה יש מתחת כל דבר,והכלי הראשון בו הציג לנו הרב דויטש זה הכלי של המיפוי. המיפוי הוא הדבר הראשון לפני בניית הפאזל, ובמקרה וחסר לנו אחד מחלקי הפאזל, הפאזל לא מושלם, לחניך יש חמשה חלקים רגשי,רוחני, לימודי, חברתי, התנהגותי, והמיפוי גורם לנו להסתכלות אובייקטיבית , הרב דויטש דוגמאות  שונות שמתרחשות מידי יום ביומו בעולמם של נערים בו יש חניכים שנפלו כי פשוט לא דיברו איתם על אותו הגל בו החניך שרוי, ובזמן שאכן עשו את המיפוי נכון יהיה אפשר לגשת לכלי השני של עבודה עפ"י מטרות מכוונות מראש, הרב דויטש הציג בפני החונכים את החוברת שנבנה ע"י אגף הפיקוח שלהארגון,שנועד לעזרת החונך בו הוא יוכל לקבוע לו את מטרות ודרכי הביצוע לקידום החניך שמידע זה חשוב עד למאוד בו יש לכל חונך וחונך את הדרך לדעת איך הוא ממשיך בקידום החניך, וסיים בברכה שנזכה לסייעתא דשמיא.בשעה מאוחרת נגמר הכינוס שבו החונכים יצאו עם כליים מעשיים לחיי היום יום.