שלב ראשון בקורס לחונכים חודשים באזור ירושלים הסתיים בס"ד בהצלחה

נושאים חינוכיים מהותיים לובנו במפגשים

– – – מהו תפקידו של ה"חונך"?

היותו כדמות המרכזית בחייו ובנופו של הנער מת

בגר, מה בעצם זה אומר? איך יוכל החונך להבטיח כי בס"ד הינו פועל נכונה ובדרך המלך?

שאלות אלו ואחרים, היו בעצם הנושאים המרכזים, אותם ליבנו ובהם דנו בהרצאות המיוחדות והמקצועיות, מפי גדולי וטובי אנשי החינוך, מול מאות חונכים-אברכים חדשים באזור ירושלים, שם הינם פועלים וצמודים למאות רבות של בני הישיבות והנוער הנושר.

את סדרת הסדנאות וההרצאות, פתח אלישיב נפחא, רכז הנוער בשכונת הבוכרים שעל ידי המנהל הקהילתי, אשר המחיש והרחיב על הקשיים וההתמודדויות שהם מנת חלקם של הנוער בימנו אנו, ההתמודדויות רבים ומתרחבים, אנחנו נאלצים להתאים את עצמנו לתת מענים נוספים, מעבר למה שידענו עד היום,

את ההרצאה המרכזית במפגש הראשון הרצה יועץ החינוכי הרב ישראל אברהם ארגון בצוותא הוקם במטרה להיות מניעתי, למנוע בעיות ולא לטפל בהם אחרי שהם קורות", אמר הרב אברהם, לכן אנו כאן, לעקוף מכשולים ומהמורות, לדלג עליהם בהצלחה…

הרב מרדכי בארי מנהל אגף הייעוץ של אחיה ויועץ חינוכי בארגון בצוותא, הרצה את משנתו במפגש החונכים השני. שהעמיד את החונך במקום מרכזי מאד בחייו של הנער/הבחור הצעיר/המתבגר, ובעצם בכל שלב בבניית חייו עד להגיעו לפרקו ולעיצוב אישיותו. בלעדי החונך, מרגישים הנערים שהיום הוא סיוט בעבורם, בערב יאמר מי יתן בוקר ובבוקר מי יתן ערב. ההורים אינם מרוצים, המחנכים לא מחמיאים, חייו אינם חיים, החונך – הוא הדמות שתלוהו בכל מצב, בכל רגע נתון, הוא הדמות שתקבל אותו כמות-שהוא, ללא בדיקות הישגים והתקדמויות. וכאשר החונך אינו מקבל הכשרה מקצועית, יחזור אף הוא על אותן טעויות, ואולי, חלילה, יהרוס יותר מאשר יבנה, ותופעות אלו מוכחות לדאבון לב לא אחת.

'בצוותא', אמר הרב בארי, גם מעניק לחונך את אפשרות ה"ותשועה ברוב יועץ" הוא אינו נמהר, צעדיו שקולים ומחושבים, הוא נועץ עם מומחים ועם ידידים, כל מקרה מלובן לגופו של ענין, והתוצאות ניכרות., וגם החונך מקבל מכך סיפוק נפשי, שמחיה אותו להמשך הדרך.

הרב משה בלוי מראשי ארגון תושיה, שפרש את משנת החינוך במפגש השלישי, עמד על הצורך של החונך להעמיד עצמו לרשות החניך, להיות לימינו בכל מצב. אולם לא כמי שבא לסייע, אלא כידיד אמת, כחבר הדואג דאגה אמיתית לשלומו. המטרה היא לשאוף לכך שהחניך יעמוד על רגליו בעצומ, יסתדר לבד בהמשך. לא שימשיך להישען כל ימי חייו על החונך.

איש החינוך הרב דוד לוי ראש ארגון פלא יועץ, אשר השתתף אף הוא במפגש השלישי, דיבר על הזכות הגדולה שיש לדורנו בכך שקיים המושג חונך, מה שלא היה קיים בדורות קודמים, אם בגלל המשאבים הנדרשים לכך, ואם בגלל שלא ניתחו לעומק את הבעיות שישנם. ואף בגלל שדורנו אנו נצרך ליותר מכך.

והחונך גם ישפיע על הצוות החינוכי כולו, הוא יוכל להצביע למחנך ולר"מ היכן לעודד, היכן לטפח ועל מה להחמיא. הוא יוכל לאותת לאיש החינוך היכן לא ללחוץ יותר מדי, היכן הנער מתקשה וכדומה ויוצא. ובזכותו – כל סביבתו של הנער תשתנה לטובה. החניך ירגיש לפתע שהינו נמצא בסביבה אהובה, תומכת ומעודדת, וחייו ישתנו לטובה.

במפגש האחרון, אשר התקיים לפני כשבוע –  הרצה איש החינוך הרב אברהם מרדכי סגל, על דרכי ההתמודדות רגשית עם החניכים, והקשר הנכון והרצוי האמור להתהוות בין החונך לבין החניך, קשר קרוב ואוהב, ועם זאת ל צמוד ולוחץ, שחניך לא ירגיש נלחץ ו'מאוים' ע"י החונך, אלא להיפך, אוירה טובה, נעימה ותומכת.

במסגרת הרצאתו הוקרנה המצגת החינוכית "חנוך לנער על פי דרכו", אשר מיטיבה להמחיש את הצורך במומחיות שביצירת קשר נכון ועניני בין החונך לחניכו, תוך המחשת משברי התמודדות וגלים סוערים של תלמידים, שחשים שלא מבינים את בעיותיהם ולא מתעמקים בדרכים לפתרונן. כאשר לצורך זה זיש את ההדרכה החינוכית שנערכת ע"י ארגון "בצוותא"