29/07/2014 – ב אב התשעד

חונכי ארגון 'בצוותא' התאספו לכנס חינוכי בבני ברק בנושא: 'התרעננות והתחדשות מתוך הפנמת חשיבות השליחות שבמקצוע החונכות'

כינוס חינוכי מיוחד נערך בבני ברק לחונכי ארגון 'בצוותא', הפועלים במסגרת התוכנית 360 לילדים ונוער בעיריית בני ברק, מתוך מטרה לעודד ולחזק את החונכים העוסקים בעבודת הקודש, למנוע שחיקה בשגרת העבודה, ולהעניק להם הדרכה חינוכית אקטואלית באספקלריא של תורה. הכנס נערך בראשותם של רבני הארגון שליט"א, המלווים בעצה ותושייה.

ארגון 'בצוותא' מפעיל פרויקט חונכים ארצי לנוער ולבחורי ישיבות, כאשר בבני ברק פועל הפרויקט בעידודו של ראש העיר, הרב חנוך זייברט, במסגרת פעילות המחלקה לילדים ונוער בסיכון 360, מתוך תובנה רבת-שנים שהצמדת חונך אישי לבחור המתקשה במערכת החינוכית, מסוגלת להעצים את הבחור, לקדמו במערכת הלימודית והחברתית, ולהצילו מנשירה. הארגון פועל בנשיאות מרנן ורבנן גדולי הדור שליט"א, ובהכוונת אנשי חינוך ומקצוע דגולים, וזוכה להצלחה מרובה, כאשר בחורים רבים אשר הוצמד להם חונך אישי, פרחו והצליחו להשתלב מחדש במסגרת החינוכית.

דברי פתיחה השמיע המנחה הרב בצלאל פרידמן, המפקח החינוכי של 'בצוותא', שקיבל בברכה את החונכים שהתאספו לכנס המיוחד, והסביר את מטרת הכינוס שנערך על מנת למנוע את השחיקה הטבעית במקצוע החונכות, כאשר השגרה גורמת לעייפות המחייבת התרעננות והתחדשות.

הרב אריה גרליץ שליט"א, ראש ישיבת מאה שערים בירושלים, נשא דברים על חשיבות ההתחדשות הנדרשת מכל יהודי בעבודת ה' בכלל, ובפרט מהעוסקים בחינוך, שלא תמיד רואים תוצאות מידיות, ובפרט כאשר מתעסקים עם השכבה החלשה, ולכן יש תמיד להתחדש ולהתרענן, ולזכור את גודל מעלת וחשיבות העוסק בהרבצת תורה וקידום תלמידים. בדבריו עמד עוד על כך שחז"ל המשילו את המרביץ תורה למלאך, ואמרו 'אם הרב דומה למלאך ה' צבקות, יבקשו תורה מפיו', שכן כמו המלאך שאין לו בעולמו אלא שליחותו, כך המחנך והחונך צריך להתרכז ולהתמקד אך ורק בשליחותו, ולהשקיע בה אל כל מרצו וכוחותיו, מתוך גישה של אהבה וקירוב, כפי שפסק הרמב"ם 'ואוהבו כבנו'. בסוף דבריו הזכיר את דברי החתם סופר על הפסוק 'כל היום חונן ומלווה וזרעו לברכה', שהמקדיש מזמנו למען עשיית חסד עם אחרים, זוכה לנחת דקדושה מיוצאי חלציו.      

לאחר מכן נשא דברים הרב אהרן טויסיג שליט"א, משגיח רוחני בישיבת אלכסנדר, שהרחיב על גודל מעלת וחשיבות העיסוק בחינוך והרבצת תורה, וסיפר בהתרגשות רבה שבצעירותו כאשר הציעו לו משרה חינוכית, ניגש להתייעץ עם רבי אלי' ראט זצ"ל, ורבי אלי' ענה לו בדמעות שרבו הקדוש אמר שכל העוסק במלאכת החינוך והרבצת תורה לצעירי הצאן, הקב"ה אומר לו בכל יום 'אשריך שזכית להנהיג בניו של מקום', כמו שאמר משה רבינו ליהושע בן נון בציוויו של הקב"ה, ואין זה משנה האם התלמיד הוא מוכשר, יחסן או נחשל, שהרי כל יהודי הוא בן של מלך.

בהמשך דבריו הרחיב שלפעמים מלאכת החינוך שוחקת עד לשד העצמות, שכן לרוב לא רואים תוצאות מידיות, אכן צריך לזכור שלפעמים מילה אחת אכפתית ותומכת של מחנך או חונך, מסוגלת להשפיע על עתידו של התלמיד, והתוצאה ניכרת רק אחרי תקופה ארוכה. בהקשר זה סיפר הרב על תלמיד שהיה מתמיד גדול אך בעל ראש חלש מאוד, והראש ישיבה שלו היה כותב לו במבחנים בהם קיבל ציון חלש, 'הקב"ה ואני רואים את התמדתך, לא הציון קובע אלא ההשקעה, ועוד יגיע הזמן שתראה ברכה ועמלך'. לאחר שנים רבות, פגש התלמיד את ראש הישיבה וסיפר לו שעושה חיל בלימודו ונבחן בהצלחה רבה במפעל הש"ס, והכל בזכות אותן מילות עידוד שכתב לו הראש ישיבה בצעירותו. 

בסיום הכנס, הודיע המנחה , כי על פי הנחיית מינהלת התוכנית 360 לילדים ונוער יימשכו הסדנאות לחונכי הארגון באופן מצומצם, מתוך מטרה להעניק לחונכים הכשרה חינוכית מקצועית באופן היעיל ביותר, כמו"כ הודה למנהל התוכנית הרב שמעון קשש המתמסר באופן מיוחד להצלחת הפרויקט.