יום סיורים לחברי הועדה המחוזית של התוכנית הלאומית לנוער בסיכון התקיים בתאריך 03/04/2010.

יום סיורים לחברי הוועדה המחוזית

יום סיורים לחברי הועדה המחוזית של התוכנית הלאומית לנוער בסיכון התקיים בתאריך 03/04/2010. חברי הועדה התרשמו מסדר הלימודים בישיבה המפעילה את החונכות לתלמידים.

בתאריך 03/04/2010 התקיים יום סיורים לחברי הועדה המחוזית של התוכנית הלאומית לנוער בסיכון התקיים על ידי ארגון "בצוותא, חברי הועדה התרשמו מסדר הלימודים בישיבה המפעילה את החונכות לתלמידים, בביקור הם גם האזינו ברוב קשב לדבריו הנרגשים של הרב אהרן טוסיג מרבני הארגון שעמד על חשיבות הפעילות ותוצאותיה הברוכות ושיבח את התוכנית לילדים ונוער המשקיעים מאמצים מרובים להצלחת התוכנית החיונית והיחודית, בביקור נמסר למשתתפים כי כהיום מפעיל הארגון מאות חונכים ברחבי הארץ וחשיבות הפעילות היא במתן יחס אישי לכל תלמיד, הן בחלק הלימודי – התורני והן ביחס החברתי והמשפחתי. 
לסיום הביקור ציינו חברי הועדה שעבודת החונכות של למידת חונך בחברותא עם חניך בהיכלי השייבות המתבצעת ע"י ארגון בצוותא מרגשת ומוכיחה את יעילותה וחיוניותה .