חנוך לנער

עקרונות, גישות והנחיה חינוכית במקצוע החונכות

הננו שמחים להגיש בפניכם חוברת חנוך לנער מדריך לחונך, חוברת אשר מכילה את סודות להצלחה במלאכה חשובה זו שיתן לכם כלים להמשיך ולהתקדם בתפקידכם החשוב

ציטוטים נבחרים מתוך החוברת: