06/05/2012 – יד אייר התשעב

ביום שלישי  8.05.2012  ט"ז אייר  יערך בעז"ה הרצאה לקבוצת חונכים על ידי המרצה הבכיר מנחם דויטש , הרב דויטש יציגי בפני החונכים את החוברת היחודית החדשה שיו"ל על ידי אגף הפיקוח  בשיתוף משרד החינוך, במטרה  לייעל את נושא החונכות וקביעת מטרות ויעדים, הערב יעקך באולם בית הכנסת הגדול בשעה 9:00 בדיוק ברח' ר"ע 53