במספרים לשנה זו הנתונים מדהימים:

חניכים וחניכות

ממוצע חודשי

שעות חונכות פרטנית

בחודש

שעות חונכות פרטנית

בשנה

ימי עיון

לחונכים מתקדמים

סדנאות הורים

לטיפוח המודעות החינוכית.

קורסים

להכשרת חונכים

אנשי צוות חינוך

שעמדו לרשות החניכים

פניות

טופלו במקצועיות ובדיסקרטיות

שעות יעוץ

חינוך פרטני

כל הפעילות הזאת, ניתנת באהבה גדולה לחניכים וחניכות, מתוך רצון טוב לוודא את הישארותם במסגרת החינוכית והתפתחותם בה. אבל מספרים הם נתון מתמטי. 'בצוותא' עוסק בנשמות, וכל נשמה – היא עולם ומלואו. הצלת הנשמות הנעשית ב'בצוותא' מדי יום ביומו – הנה בזכותכם, תורמים נכבדים, אתם המכירים בערך עבודת הקודש של'בצוותא' ותומכים בה. בסיומה של שנה גדושת פעילות, ובפתחה של שנה חדשה מלאת אתגרים, נודה לשותפינו היקרים על העבר, ונבקש על את המשך תמיכתכם בעתיד.