ביקור מנהל אגף החינוך בישיבת תומכי תמימים חב"ד

אדר א התשעא ישראל יעקבזון

סייר במוסדות חינוך לעקוב אחרי התקדמות פרויקט החונכים של ארגון בצוותא בשיתוף משרד החינוך

מנהל אגף החינוך בעיריית ב"ב הרב יונתן ספרא, סייר במוסדות החינוך בעיר, כדי לעמוד מקרוב על התפתחות מערכת החינוך והתקדמות פרויקט בצוותא בישיבות .כמו"כ ביקר  גם בישיבת תומכי תמימים בעיר, בהנהלת הרב שלמה רוזנברג . הרב נפגש עם שניים מצוות החונכים  של ארגון בצוותא שלומדים בישיבה – דוד אופן ואפרים עידה, ושמע מפיהם על ההצלחה הגדולה של החונכים בקידום תלמידים המצטיינים בהנהגה אך מתקשים בלימוד.

בשיחה עם המנהל הרוחני, הרב ישראל הלוי וינפלד, ועם מנהל הישיבה, הרב לוי רוזנברג, לא הסתיר הרב ספרא את התפעלותו וציין לשבח את רמת הישיבה ברוחניות ובגשמיות, ואף הוסיף שנהנה ביותר בישיבת חב"ד מכל המקומות שהיה לפני כן ! כמו-כן העלה על נס את פועלם של התמימים המפיצים את אור היהדות ומעיינות החסידות ברחבי השכונה. טרם צאתו הבטיח לבדוק אפשריות סיוע לתלמידים המתקשים בלימוד.

הפגישה הייתה ידידותית ביותר, ובין הדברים סיפר בגאווה כי הרבי הריי"צ ביקר בבית סבתו בחברון, בשנת תרפ"ט.