אישור וניהול תקין עמותת בצוותא לשנת 2018

אישור ניהול תקין שנת 2018

אישור מוסד ציבורי לענין תרומות לפקודת מס הכנסה

אישור לפקודת מס 2018

אישורים ומסמכים נוספים:

תעודה לשינוי שם