אישור וניהול תקין עמותת בצוותא לשנת 2020

אישור ניהול תקין שנת 2020

אישור מוסד ציבורי לענין תרומות לפקודת מס הכנסה

אישור לפקודת מס

אישורים ומסמכים נוספים:

אישור על ניהול ספרים
תעודה לשינוי שם